cataclock


Que fem

Tres quarts i cinc minuts de tres

El sistema de les hores català és una de les peculiaritats més singulars de la nostra llengua. Això de dir els quarts a hores avançades alguns ho troben complicat, altres curiós i original i nosaltres, part del nostre patrimoni cultural. I sota aquesta idea ha nascut Cataclock, per donar a conèixer al món la visió catalana del pas del temps; del recorregut de les hores, minuts i segons. Les nostres esferes s’han dissenyat en aquest sistema, el mateix amb el que Gaudí s’organitzava el dia o les campanes de la Catedral de Girona decideixen repicar. Un sistema que considerem especial, modern, diferent, i que per tant, no volem que ningú se’l perdi.

contacte